Player: katashi-sensei

Player Name: katashi-sensei Realm: eurobattle (server.eurobattle.net)
Total games: 76
Ladder games: 0 Custom games: 76
Bans
Player is not banned.
Warns
Player has no warns.

Player hasn't played any ladder games.

Player hasn't played any ladder games.

Total custom games: 76
Date Game name Type Map
07-11-2022 15:52:08 s PUB twrpgv0.62d_eng.w3x
19-10-2022 20:39:33 f PUB twrpgv0.61y_eng.w3x
19-10-2022 20:18:15 f PUB twrpgv0.61y_eng.w3x
16-10-2022 21:57:27 sm PUB twrpgv0.61y_eng.w3x
16-10-2022 21:42:04 sm PUB twrpgv0.61y_eng.w3x
14-10-2022 17:18:39 ew PRIV twrpgv0.61y_eng.w3x
14-10-2022 17:00:06 ew PRIV twrpgv0.61y_eng.w3x
14-10-2022 16:39:09 ew PRIV twrpgv0.61y_eng.w3x
14-10-2022 15:49:16 sm PUB twrpgv0.61y_eng.w3x
14-10-2022 15:35:01 sm PUB twrpgv0.61y_eng.w3x
12-10-2022 20:02:29 gf PUB twrpgv0.61y_eng.w3x
12-10-2022 19:40:37 gf PUB twrpgv0.61y_eng.w3x
11-10-2022 17:30:01 valt PUB twrpgv0.61y_eng.w3x
11-10-2022 17:11:22 valt PUB twrpgv0.61y_eng.w3x
10-10-2022 21:11:29 qq PRIV twrpgv0.61y_eng.w3x
07-10-2022 20:38:39 f PUB twrpgv0.61x_eng.w3x
07-10-2022 13:09:13 bd PUB twrpgv0.61x_eng.w3x
05-10-2022 18:07:37 q PRIV twrpgv0.61x_eng.w3x
02-10-2022 18:03:11 f PUB twrpgv0.61w2_eng.w3x
02-10-2022 17:39:59 f PUB twrpgv0.61w2_eng.w3x
02-10-2022 09:38:59 f PUB twrpgv0.61w2_eng.w3x
02-10-2022 09:11:10 f PUB twrpgv0.61w2_eng.w3x
11-08-2022 22:13:29 sd PUB twrpgv0.61m_eng.w3x
11-08-2022 21:58:38 sd PUB twrpgv0.61m_eng.w3x
11-08-2022 21:42:53 sd PUB twrpgv0.61m_eng.w3x
11-08-2022 21:26:59 sd PUB twrpgv0.61m_eng.w3x
11-08-2022 21:05:50 sd PUB twrpgv0.61m_eng.w3x
11-08-2022 20:48:04 sd PUB twrpgv0.61m_eng.w3x
18-07-2022 19:23:01 f PUB twrpgv0.61a_eng.w3x
18-07-2022 19:10:05 f PUB twrpgv0.61a_eng.w3x